Hélène Habets Consultancy

Van klacht naar kracht

 
 

Ontslag een plek geven


Ineens is het zover…

Een reorganisatie, faillissement of bezuinigingen bij het bedrijf waar jij je - misschien al jarenlang - met hart en ziel voor hebt ingezet. Dan volgt een periode vol spanning en onzekerheid. Je hoopt of verwacht dat jij kunt blijven, en toch is er dan ineens dat schokkende bericht: je raakt je baan kwijt…


Wat nu?

Het is voor iedereen die zijn baan kwijtraakt een hele klus om op de been te blijven, je geloof en vertrouwen in zichzelf en in de toekomst te hervinden. Misschien heb je de neiging om je aandacht snel op iets anders te richten: zoeken naar nieuwe zekerheden, een doel, afleiding, om zo de pijn van het verlies en de teleurstelling niet te hoeven voelen. Het kan ook zijn dat je overspoeld raakt door langdurige en heftige gevoelens van somberheid, depressie. Je ziet het even niet meer zitten. Ieder reageert op zijn of haar eigen manier, afhankelijk van hoe je bent, je eerdere levenservaring, en ook je ervaring met eerdere verliezen.


Hoe verder?
In vrijwel alle gevallen helpt goede begeleiding, iemand die je ondersteunt in het proces van verliesverwerking. Iemand die je verhaal wil horen, en die samen met jou onderzoekt wat goed is voor jou, welke stappen je kunt zetten. Hélène Habets Consultancy biedt je een luisterend oor, deskundige counseling  en ondersteuning , eventueel ook aan je werkgever en je directe omgeving. Je werkt aan het (her)vinden van de moed en het vertrouwen om de draad van je leven weer op te pakken en weer mogelijkheden te zien in plaats van alleen maar te denken in problemen. 

Workshop ‘Ontslag een plek geven’

Bij voldoende belangstelling, min. 6 deelnemers, geef ik op aanvraag deze workshop van 2 dagen. 


Wat houdt het begeleidingstraject praktisch in?

Het begeleidingstraject wordt voorafgegaan door een kennismakingsgesprek. Dit is altijd kosteloos.

Een sessie duurt 1,5 uur.

Vindt eens in de 2 weken plaats. Tussendoor wordt gewerkt aan thuis-opdrachten.

Ik werk met een combinatie van mindfulness, emotionele vrijheid technieken en creatieve therapie.

Kosten per sessie: voor particulieren € 75,-- inclusief BTW.
Het aantal sessies bepaal jij; afhankelijk van jouw loopbaanvraag en inkomen. Vergoeding is alleen mogelijk als je aanvullend verzekerd bent. Raadpleeg hiervoor je ziektekostenverzekeraar en vermeld daarbij dat het gaat om individuele counseling.

Kosten voor werkgevers: 80 €/u excl. BTW.


Workshop ‘Ontslag een plek geven’

Bij voldoende belangstelling, min. 4/max. 8 deelnemers, geef ik op aanvraag de workshop “Ontslag een plek geven” van 2 halve dagen. Houd voor data deze website in de gaten.Informatie voor werkgevers:
Informatie voor werkgevers-baanverlies.pdf

Mindfulness & Stressreductie| Creatieve Loopbaan Coaching  | Begeleiding bij baanverlies | Counseling & EVT | Ontwerpen | Contact

(c) 2103 Hélène Habets Consultancy